Opaska bezpieczeństwa seniora – Edycja 2023

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu „Opaska bezpieczeństwa seniora” realizowanego w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program w Gminie Miasto Szczecin jest realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Wsparciem w ramach programu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
1. Osoba zamieszkująca Gminę i Miasto Szczecin
2. Osoba powyżej 65 roku życia
3. Osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Urządzenie, które będzie udostępniane seniorom w ramach naszego programu to H66 Life Band. Opaska posiada system zapewniający teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych użytkownika w czasie rzeczywistym. Poszczególne parametry są przesyłane poprzez sieć GSM na serwer, na którym zainstalowana jest aplikacja służąca bezpośrednio do monitorowania i analizy tych parametrów. Dzięki stałemu nadzorowi, Operator Telecentrum jest w stanie mieć dostęp do nieprawidłowości i podjąć działanie mające na celu kontakt z użytkownikiem i weryfikację jego stanu zdrowia, a w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik w sytuacji
zagrożenia, może sam wezwać pomoc naciskając przycisk alarmowy i łącząc się z centrum alarmowym.

H66 Life Band to:

 Monitorowanie parametrów życiowych użytkownika przez Telecentrum
 Wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia
Bransoletka to urządzenie pomiarowe i kontaktowe. Pracuje w oparciu o kartę SIM w standardzie GSM 2G, przez co zapewnia opiekę na terenie całej Polski, objętej zasięgiem tej sieci. Opieka rozpoczyna się już w chwili założenia teleopaski przez użytkownika.

Posiada zaawansowane funkcje i sensory pomiarowe:
– Pomiar ciśnienia krwi
– Pomiar pulsu
– Krokomierz
– Pomiar saturacji
– Pomiar temperatury ciała
– Detektor upadków
– Monitorowanie bieżącej lokalizacji GPS
– Bezpośrednie połączenie z centrum alarmowym poprzez przycisk SOS

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i dostarczyć go do Centrum Seniora w Szczecinie przy ulicy
Bolesława Śmiałego 16/U2 lub przesłać mailem na adres: opaska@seniorszczecin.pl.

Formularz rekrutacyjny do pobrania TUTAJ

Regulamin projektu do pobrania TUTAJ

KARTA PACJENTA – ZAŁĄCZNIK DO UMOWY TUTAJ

NABÓR STACJONARNY:
Dokumenty rekrutacyjne można składać w CS w terminach:
– 12 września (wtorek), godz. 08.00 – 10.00 i 15.00 – 18.00

– 13 września (środa), godz. 08.00 – 11.00 i 16.00 – 19.00

NABÓR ON-LINE
Dokumenty rekrutacyjne można wysyłać mailem na adres:
opaska@seniorszczecin.pl w terminie od 12 września (wtorek) godz. 08.00 do 13 września (środa) godz. 19.00.

Udział w programie jest bezpłatny! Projekt jest finansowany z programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023 i ze środków Gminu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do zapisów!
Podaruj sobie bezcenne poczucie spokoju i bezpieczeństwa ️
Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentacją projektu!