Informator osób z niepełnosprawnością

Informator powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).
Zebrane są w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisaliśmy m.in. zasady przyznawania
rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.

Do pobrania