Finansowanie Centrum Seniora

Centrum Seniora w Szczecinie jest zadaniem publicznym realizowanym przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych finansowanym ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach zadania „…” na podstawie umowy CRU ……… z dnia ……………r.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]