Włącz inicjatywę- szkolenie „Coś dla seniorów, dla wszystkich”

Seniorzy to potencjalni aktywiści i animatorzy – często mają więcej czasu na działanie, ogromne doświadczenie oraz entuzjazm, który trudno zatrzymać. Czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele wydarzeń i akcji organizowanych jest przez nich lub przy ich ogromnym wsparciu. Co więcej, wiele z działań realizowanych przez osoby powyżej 60. roku życia skierowanych jest nie tylko do ich rówieśników, ale też do młodszych!

Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu na wyjątkowy warsztat, w ramach którego podejmiemy próbę zainspirowania uczestników do wyjścia poza własną strefę komfortu i podjęcia się działań skierowanych do wszystkich!

Podczas spotkania omówimy:
– dobre praktyki w ramach mniej lub bardziej standardowych działań realizowanych przez seniorów,
– metody aktywizowania różnych grup odbiorców i koordynacji przedsięwzięć,
– sposoby i metody przekładania pomysłu na język projektu,
– możliwościach finansowania działań.

termin spotkania: 15 listopada 2019
czas: 11.00 – 14.00
miejsce: Centrum Seniora w Szczecinie
zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Odpowiemy też na wszystkie pytania, które możecie mieć, a sytuacja warsztatowa będzie okazją do omówienia także sukcesów i niepowodzeń różnych. Warsztat poprowadzą Kinga Rabińska i Paulina Stok-Stocka ze Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI.

Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do zobaczenia!
Warsztat realizowany w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, finansowego ze środków Miasta Szczecin.

W ramach spotkania poruszone zostanie, również, zagadnienie INICJATYWY LOKALNEJ i możliwości wykorzystania narzędzia do działania lokalnego. Inicjatywa lokalna to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy sąsiadów. Dzięki połączeniu środków z Gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany, wspólnie wypracujesz inicjatywę dla najbliższego otoczenia. Dzięki temu każdy pomysł będzie wspólnym działaniem, które zmienia najmniejsze inicjatywy w wielkie możliwości.

Kinga Rabińska – koordynatorka projektów, animatorka i organizatorka kultury. Prezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI prowadzącego m.in. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki w Szczecinie. Pomysłodawczyni i realizatorka działań aktywizujących społeczności lokalne przy wykorzystaniu kultury i sztuki, także na obszarze rewitalizacji. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami społeczno-artystycznymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 jest koordynatorką akcji społecznej „Słyszę dobre dźwięki”, realizowanej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [OD] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka i realizatorka projektów przeznaczonych dla grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, w tym projektu „na mieście w (kon)tekście” (program SENIORZY W AKCJI, 2018), w ramach którego grupa seniorów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wspólnie zaprojektowała i wykonała interwencje street artowe w przestrzeni miasta. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Szczecin to dla niej miejskie laboratorium pomysłów i idei.

Paulina Stok-Stocka – menadżerka projektów, fundraiserka, animatorka kultury. Wiceprezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI, które od 2017 r. prowadzi ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. W szczecińskich organizacjach pozarządowych działa od 2010 r. Od 2014 r. pracuje w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na stanowisku Głównego Specjalisty ds. współpracy partnerskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na realizację projektów kulturalnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackieji w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Data

lis 15 2019
Expired!

Czas

11:00 - 14:00