Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka w Szczecinie

W Centrum Wsparcia „Niezapominajka” na terenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie świadczone są usługi:

  • opiekuńcze, polegające na zapewnieniu opieki wytchnieniowej w formie krótkookresowych dziennych pobytów w zastępstwie za opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych,
  • usługi konsultacyjno – doradczo – szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych w formie:
  1. indywidualnego poradnictwa   specjalistycznego     świadczonego    w    Centrum Wsparcia „Niezapominajka”,
  2. indywidualnego poradnictwa   specjalistycznego     świadczonego     w    miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej i opiekuna faktycznego, szkoleń grupowych,
  • usługi wspomagające dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych w formie:
  1. grup samopomocowych, grup terapeutyczny.

Centrum Wsparcia  „Niezapominajka”    prowadzi   również   punkt   konsultacyjno-informacyjny.

Centrum Wsparcia „Niezapominajka”:
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie
Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: info@zaopiekowani.szczecin.pl
tel.: /91/ 455-87-03, wew. 128
tel.: /91/ 455-72-10, wew. 128 – usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe

Więcej informacji na stronie.

Do pobrania:

Regulamin Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z podowu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie