Przestrzeń dla seniora

W tym miejscu znajdzie się mapa, gdzie będą zaznaczone miejsca w których szczecińscy seniorzy mogą uzyskać pomoc, wsparcie lub spędzić wolny czas. Na ten moment mapa jest w przygotowaniu!