Dowóz na szczepienia

Osoby niepełnosprawne oraz, w wyjątkowych sytuacjach także seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień mogą skorzystać z dodatkowego transportu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Przewozy będą organizowane:

  • dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod R lub N) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla osób powyżej 70 roku życia, które mają trudności z dostępem do punktu szczepień we własnym zakresie.

Osoby spełniające kryteria w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się na szczepienie.

Dopiero po uzyskaniu terminu oraz godziny szczepienia zgłaszają chęć skorzystania z transportu dzwoniąc do dyspozytora przewozów specjalistycznych:

  • 91 42 43 555
  • 697 066 240

Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się od dnia 25 stycznia. Od tego momentu będzie również realizowana usługa transportu.

 

Więcej informacji na stronie MOPR Szczecin